DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN – a 2000-2009 között megjelent számok tartalomjegyzéke, letöltése

A Drámapedagógiai Magazin 19-38. számának és az évezred első évtizedében megjelent 15 különszámnak a tartalma olvasható az alábbiakban.
Minden lapszámunk letölthető (ez alól kivételt képeznek a mellékletek: 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben jelent meg egy-egy számunknál melléklet). 2000-2004-ben évente három számot adtunk ki, míg 2005-től évente négy lapszámunk jelent meg: ekkor a két „rendes szám” mellett évente két különszám is, az egyik színjátszóknak, a másik drámapedagógusoknak szólt.
A DPM 19-38. számának és a 15 különszámunk megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/19. (2000/1. sz.)
2000.1.pdf
A melléklet kivételével a teljes szám letölthető.
TARTALOM
Török László: „Maradjatok távol…”
Bartekné Molnár Erika: Fehér vagy fekete?
Tislerics László: Elágazások
Csabai Flóra: Fűben-fában orvosság
Török László: Vendégségben Bóbitánál
Vatai Éva: Idegennyelvű drámafoglalkozások 45 percben
Lovas Eszter: Idegennyelv- és kultúratanítás mint a személyiségfejlesztés része
Vatai Éva: A középiskolás francia nyelvű színjátszásról
Antal Rita: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon”
Vági Eszter – Telegdy Balázs: Színházi nevelés – színházra nevelés
Az egységes munkaiskolát 1921. évi programjából
Sándor L. István: Komolyan vett mesék
Tóth Zsuzsanna: Remek (zenés) gyerekelőadásokra vágyva
Melléklet
Válogatás a Drámapedagógiai Magazin 1991-94. közötti számaiból (1. rész)
Dr. Lőrincz Jenő: Játék, drámajáték és a nevelés (Arisztotelésztől napjainkig)
Marunák Ferenc: Mi is az a drámapedagógia?
Dr. Palásthy Ildikó: A pszichodrámától a drámapedagógiáig…
Ann M. Shaw: A gyermek és az „improvizatív dráma” kapcsolódása
Az angol drámapedagógia (P. Slade, D. Davis, G. Bolton írásaiból)
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/20. (2000/2. sz.)
2000.2.pdf
A melléklet kivételével a teljes szám letölthető.
Mondom, eretnek vagyok… (Kovács Andrásnéval beszélget Kaposi László)
Tiszta tekintettel, tiszta fejjel… (Gyevi-Bíró Eszterrel beszélget Kaposi László)
Julie Dunn: A spontán dramatikus játék és a „szuper-dramaturg”
Tornyai Munk Magda: Az erőszakos magatartás megelőzése…
Zavarban vagyok… (Szauder Erik jegyzete)
Wenczel Imre: Gyakorlatok, csoportos játékok tantárgyak tanításához/tanulásához
Zalavári András: Bizánci Katalin
Sándor L. István: A formák gazdagsága
A Tánc és dráma a kerettantervekben
Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak
Játék és szabadidő pedagógus szakirányú továbbképzési szak
Tánc- és drámapedagógus szakirányú továbbképzési szak
Melléklet
Válogatás a Drámapedagógiai Magazin 1991-94. közötti számaiból (2. rész)
Mezei Éva: Történelmi játékok
Előd Nóra: David Davis tanítása
Nánay István: A Theatre in Education módszer Gödöllőn
Gavin Bolton: Az oktatási dráma és a TIE összehasonlítása
Trencsényi László: Művészeti nevelés és a pedagógiai reformok
Szauder Erik: Folyóiratszemle
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/2000. évi különszáma (2000/k)
2000.k.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Szauder Erik: A színházi nevelés története az angol nyelvterület országaiban
„A birminghami iskolákban komolyabb színházi munka folyik, mint a Nemzeti Színházban”
Nyitott ajtó
Kőérintő
Vatai Éva: Színház és nevelés – néhány intézmény-modell frankofón országokból
Jacques Lecoq: Költői test
Wenczel Imre: A ritmus és a tempó szerepe a drámajátékban
Kapunyitogató ember
Mondom, eretnek vagyok… (2. rész)
Petrik Lászlóné: Toldi György – Toldi Miklós
Zalavári András: ICA
Drámaóra-író verseny
Romankovics Edit – Takáts Rita: Kép-telenség
Bethlenfalvy Ádám – Nyári Arnold: Jövőkép
Gyombolai Gábor – Sereglei András: Fiatalok galériája
A gyermektanulmányozó Nagy László a gyermek és művészet kapcsolatáról
Kaposi László: TIE – dokumentumok a közelmúltból
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/21. (2001/1. sz.)
2001.1.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Sándor L. István: Gondolatok a gyermekszínházakról
Tóth Zsuzsa: Királyfiak, boszorkák, táltosok
„Szívesen elviselném azt a mosolyt” (Wenczel Imre)
Bethlenfalvy Ádám: Bizonyos részeket érdemes megváltoztatni
Emelie FitzGibbon: Lehetőségek kérdése
Jonothan Neelands: A banda bosszúja
Telegdy Balázs – Mészáros Szofia: A színházi formanyelv használata a tanítási drámában
Szauder Erik: IDEA 2001
Brian Wolland: A szamárkereskedő lánya
Vatai Éva: Drámaórák idegen nyelven
Honti György: Mi is az a beavató színház?
Kaposi László – Szauder Erik – Uray Péter: Tánc és dráma („ősváltozat”)
Kézikönyv a „devised” színházról (Alison Oddey könyvét ismerteti Trencsényi Katalin)
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/22. (2001/2. sz.)
2001.2.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Sándor L. István: Gyermekszínjátszó műhelyek
Szűcs Mónika: Tarka mese
Czeizel Gábor: Találkoztam boldog színházcsinálókkal
Takács Gábor: MayDays
Kaposi László: A kísértetek napja
A drámapedagógia helyzete a felsőoktatásban, 2001
Tóth Zsuzsanna: Egyik szemem… meg a másik is
Kaposi László: Miért is?
Vatai Éva: Az improvizáció
Mi használható alapanyagként a TIE-ban?
Vatai Éva: Színpadi írás – műhelymunkában
Trencsényi László: Tradíciók nyomában
Knausz Imre: Drámapedagógiai stratégiák
Szauder Erik: Dramatikus eljárások a sérült gyermekek oktatásában és nevelésében
Brian Wolland: Vasútépítés
Gyevi-Bíró Eszter: Tartuffe
Nagy Andrea: Mahábhárata
Tulkán Judit: Csen-Szu
Bethlenfalvy Ádám – Lipták Ildikó: Eltűnt amerikai gyerekek – föld alatti paradicsom
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/2001. évi különszáma (2001/k)
2001.k.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Bevezető
A repülő hajó – Deres Péter mesejátéka ukrán népmese alapján
A mészből faragott leány – Sirokay Borbála játéka délszláv mese nyomán
A kőbarát története – Prezsmer Boglárka színpadi játéka román legenda nyomán
A boszorkány hajaszála – Rácz Attila színjátéka Italo Calvino olasz történetéből
A gonosz tükör – Dedinszky Zsófia bohózata koreai mese alapján
A pap meg a kántor – Kondorosy Szabolcs komédiája lengyel népmese nyomán
Haragszik-e, gazd’uram? – Kovács Zsuzsanna játéka magyar népmesék motívumaira
A Fényes Sólyom tolla – Nagy Anita mesejátéka orosz népmese alapján
Deli király, avagy a kék madár meséje – Tímár Borbála mesejátéka D’ Aulnoy asszony francia regéjéből
János király karácsonya – Igricz Györgyné játéka A. A Milne verséből
A szépséges szép egérfiú menyasszonya – Vass Ildikó jelenete etióp mese alapján
Néhány mese eredeti formában:
A repülő hajó
Babér király
A pap meg a kántor
Hogyan talált mennyasszonyt az egér
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/23. (2002/1. sz.)
2002.1.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
David Davis: A forma újragondolása a drámatanításban
Képek és gesztusok – Evelyne Panato és Vatai Éva beszélgetése
DRÁMA – ÓVODA:
És hirtelen Meseországban vagyunk… – Rudolfné Galamb Éva és Kaposi László beszélgetése
Bollókné Weinecker Tímea: A fenyő
Kunné Darók Anikó – Kuszmann Nóra: Indiánok
K. D. A.: Öröm-dráma óvodásokkal
K. D. A.: Drámajáték óvodásoknak
„Erős rutin…” – szakmai beszélgetés az országos gyermekszínjátszó találkozó után
Vatai Éva: Fesztivál és közönsége (Avignon, 2002)
Trencsényi László: „Drámapublicisztika”
Telegdy Balázs: Mozaikok, nehezen tisztuló képpel…
Glausius László: Egy kis segítség a kollégáktól?
Antal Rita: „Író-olvasó találkozó” – kérdőjelekkel
Trencsényi Judit: Az Országos Diákszínjátszó Egyesület története (1989-1998)
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/24. (2002/2. sz.)
2002.2.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Lipták Ildikó – Mészáros Beáta: A „rőt hajú abbé”
Lipták Ildikó – Mészáros Beáta: A varázsfuvola
Kardos János – Nyári Arnold: A juhász szerelme
Lukács László: A képzelet ára a félelem
Kuszmann Nóra: A mi erdőnk
Kunné Darók Anikó: A filmgyárban
Színház – idegen nyelv
Recenziók:
Kútbanézők VI-VII.
Dráma-játék-tanulás (alkalmazott drámajátékok 1-10. osztály)
Becsengetéstől vakációig
Trencsényi László: Művészetpedagógia
Dráma és tánc az 5-6. osztály számára
Zalay Szabolcs: Drámapedagógiai ihletésű kommunikációs tréning
Bóta Gábor: Gyermektragédia boldogsággal
Gabnai Katalin: Novák János igazsága
Gyermekszínjátszás, gyermekkultúra
Zalay Szabolcs: Kommunikációs „drámák”
Novák János: Tájékozódás és őrület
A dráma tanítása (segédlet az 5-10. évfolyamon tanítóknak)
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/2002. évi különszáma
(2002/k)
2002.k.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Takács Gábor: Színház a határon – a TIE tíz éve Magyarországon
„A dráma nélküli iskola lélek nélküli iskola” (interjú David Davis-szel – Bethlenfalvy Ádám)
„Heathcote az általam valaha látott legnagyobb drámatanár” (interjú Eileen Penningtonnal – Bethlenfalvy Ádám)
Svindlik nélkül (Kaposi Lászlóval beszélget Perényi Balázs)
Vatai Éva: Fiatalok és a színház
Hárún avagy a Mesék tengere (Kerekasztal Színházi Nevelési Központ)
Takács Gábor: Műhelynapló helyett
A legyek ura (Kerekasztal Színházi Nevelési Központ)
John O’Toole: Theatre in Education (a könyv 3. fejezetéből)
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/25. (2003/1. sz.)
2003.1.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Sándor L. István: Útközben (Színházi Nevelési Társulatok III. Országos Találkozója)
Kaposi László: Utak-módok (variációk a tánc és dráma modultárgy tanítására – 2003. március)
Tánc és dráma – a 10%-os csökkentés után
Részlet a NAT 2003 című vitaanyagból
Vatai Éva: A tehetség problémája – színház az oktatásban
Sz. Pallai Ágnes: A Fórum Színház dramaturgiája
„Dráma és színház a soknyelvű és multikulturális társadalomban” (Drama in Education World Congress, Burg Schlaining/Ausztria 2003. április 11-17.
Beszámoló az IDEA közgyűlésről (Montpellier, 2003. április 21-25.)
Youth Empowered by Theatre (nemzetközi találkozó drámatanárok részére, Münster, 2003. május 4-9.)
Vatai Éva: Egy elmaradt fesztivál emlékére…
Kunné Darók Anikó: Luca-napi apa-nap
Trencsényi László: „Drámapedagógia-történet”
Belépési nyilatkozat
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/26. (2003/2. sz.)
2003.2.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Dorothy Heathcote: Az aktív tanulás lehetséges keretei (Szauder Erik fordítása)
Szücsné Pintér Rozália: Gyümölcsérlelő szeptember, avagy drámás hétvége Veszprémben
Színház-Dráma-Nevelés – drámapedagógiai hétvége a Marczibányi téren (Antal Rita, Bethlenfalvy Ádám, Előd Nóra, Glausius László, Gyombolai Gábor, Horváth Éva, Meszlényi Gyöngyi, Nánási Sándor, Wenczel Imre írása)
Zalay Szabolcs: A drámapedagógia lehetőségei az Arany János Tehetséggondozó Programban
Sándor L. István: A szabadcsapatok győzelme az intézmények felett (II. Országos Gyermekszínházi Szemle)
Vatai Éva: Látogatóban…
Cziboly Ádám: Esettanulmány: a legnagyobb lengyel színházi nevelési csoport
Bárkán Judit: Nemzetközi alkotó tábor Pau-ban
Németh Vilmos – Cziboly Ádám: Hogyan hat a színházi nevelés a demokratikus attitűdökre? (egy négyszáz gyerekre kiterjedő hatásvizsgálat ismertetése)
Janusz Korczak „színháza” (drámapedagógia-történet – Trencsényi László rovata)
Wenczel Imre: „Arc Magazin”
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/2003. évi különszáma
2003.k.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Debreczeni Tibor: IRODALOM ÉS NEVELÉS
Élményközpontú műelemzések – alsóban:
Szabó Lőrinc: Nyár
Ratkó József: Tavasz
Kányádi Sándor: Nyári alma ül a fán
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg
Weöres Sándor: Déli felhők
Nemes Nagy Ágnes: Fekete hattyú
Lázár Ervin: A hétfejű tündér
Élményközpontú műelemzések – felsőben:
Monda és mese az ötödikben
Dávid és Góliát
A csodaszarvas mondakör
A nap, a hold és a csillagok megszabadítója
Egyszer volt Budán kutyavásár
A rendíthetetlen ólomkatona
Első esküm
A rab gólya
Tiszai csönd
Élményközpontú műelemzések – középiskolában:
József Attila: Vigasz
Nemes Nagy Ágnes: Ekhnaton éjszakája
Petri György: Nem baj, elvtárs, szabadok vagyunk
Tamási Áron: Teremtett világ
Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról
Mándy Iván: Előadó mondja…
Önéletrajz
Debreczeni Tibor fontosabb könyvei, tanulmányai
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/27. (2004/1. sz.)
2004.1.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Kaposi László: Leszabályozva…
Püspöki Péter: Drámai lehetőségeink
Ledőné Dolmány Mária-Szauder Erik: Gondolatok a szakértői drámáról
Dorothy Heathcote: Az aktív tanulás lehetséges keretei (II. rész)
Almási Gizella: Mielőtt meghalok, meg akarom csinálni!
Sándor L. István: Játékok gyerekeknek (II. Országos Gyermekszínházi Szemle)
Vatai Éva: Dramatikus játékok és drámás eszközök használata…
Már a régi görögök is… (drámapedagógia-történet – Trencsényi László rovata)
Torda Márta: A színpadiasság aspektusai
Kaposi László: Mit tud adni a dráma a technika tanításához?
Glausius László: Stop-klatka – still image – állókép
Részlet a NAT 2003-ból: dráma és tánc
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/2004 – különszám színjátszóknak
2004.k1.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Dévényi Róbert: Az amatőr színjáték dramaturgiája
Diákszínjátszás 2004-ben
Sándor L. István: Kamasz színház
A diákszínjátszók országos találkozója az adatok tükrében
Gyermekszínjátszás 2004-ben
Perényi Balázs: Majdnem minden megvan
Sándor L. István: Gyerekszínjátszó műhelyek
Szakall Judit: Élvezetes volt
Lipták Ildikó: Háttértanulmány
A gyermekszínjátszók országos találkozója az adatok tükrében
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/28. (2004/2. sz.)
2004.2.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Szitó Imre: Hogyan hat egy drámapedagógiai program a serdülőkor küszöbén álló fiatalok normakövető viselkedésére?
Szauder Erik: Akciókutatás és drámatanítás
Regős János: Vagy most azonnal felnövök/gyerek leszek, vagy nem tudom mi lesz!
Tóth Zsuzsanna: Homályos tükör által… (portréféle Fodor Mihályról)
Vatai Éva: Önismeret és dráma az AJTP előkészítő osztályában
Szauder Erik – Tóth Adél: The Universal Mosaic of Drama (beszámoló)
Szőts Kinga: Színházpedagógiai tapasztalatok Németországban
Vági Eszter: Amerikából jöttem…
Vatai Éva: Egy megújult fesztivál – Avignon 2004
Bethlenfalvy Ádám: Fejezetek az angol drámapedagógia történetéből (1.)
Torda Márta: Néhány drámatechnikai megoldás az angol nyelvi órán
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/2004 – különszám drámapedagógusoknak
2004.k2.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Kate Katafiasz: Seb a tapasz külső oldalán
Lipták Ildikó: Mi öten
Lukács Gabriella: Lovagi bosszú
Kuszmann Nóra: Kincskereső kalózok
Lázár Péter: Impulzus táborok – a résztvevők visszajelzései alapján
Színház-Dráma-Nevelés – módszertani rendezvények országszerte (beszámolók)
Telegdy Balázs: Gondolatok özöne: a dráma mint laboratórium (Kathleen Gallagher budapesti worshopja)
Csordás Anett: A dráma és más tanítási területek (John Sommers tréningjéről)
Vági Eszter: Dramatikus módszerek a bűnmegelőzés szolgálatában (beszámoló a november 18-i konferenciáról)
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/29. (2005/1. sz.)

2005.1.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Hajós Zsuzsa – Nyári Arnold: Dráma a várkastélyban
Marlok Zsuzsa: Drámatechnikák alkalmazása a nyelvtanárképzésben és -továbbképzésben
Lukács Gabriella: Elemek a dráma eszköztárából A walesi bárdok feldolgozásához
Fekete-Szabó Anikó: Amerikai história
Bethlenfalvy Ádám: Fejezetek az angol drámapedagógia történetéből (2.)
„Drámapedagógia-történet” – Trencsényi László rovata
Trencsényi Katalin: Iskolába megy a színház avagy hogyan készül az oktatási csomag?
Vatai Éva: Színház – kívülről és belülről (néhány színházi nevelési projektről)
Novák János: A világ újrafelfedezésének öröme
Vatai Éva: Egy kiállítás képei

DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /30. (2005/2. sz.)
2005.2.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Bethlenfalvy Ádám: A világ és én… (politika és drámapedagógia viszonyának vizsgálata két
esettanulmány segítségével)
Edward Bond: Üzenet a színházi nevelési évfordulóra
Szitó Imre: A drámajáték mint társas befolyásolás és korrektív emocionális tapasztalat
Lovas Eszter: Az érzelmek „rehabilitálása” és a drámatechnikák nyelvórai alkalmazása
Húsz éve… – szerkesztői jegyzet
Mezei Éva: Történelmi játékok
Mezei Éva: Színház a nevelésben (Theatre-in-education)
Lázár Péter: A Humanisztikus Kooperatív Tanulás – egy pedagógia, melyben a dráma otthon érzi magát
SZÍNHÁZ-DRÁMA-NEVELÉS: beszámoló a módszertani hétvége egyes programjairól
Vatai Éva: Dráma érettségi – 2005
Romankovics Edit: Beszámoló néhány megjegyzéssel Máthé Judit személyzeti tanácsadó tréningjéről
Vatai Éva: „Az a senkiházi lantmajom…” – gondolatok Patonay Anita Orpheusz című drámafoglalkozásáról
Telegdy Balázs: Orpheusz átváltozásai – bepillantás egy diákszínpad próbafolyamatába
Tóth Adél: Hogyan marad fenn a játékkedv? Hogyan lesz a gyermeki „mintha” játékból színjátszás? – beszámoló dr. Fülöp Márta előadásáról
Tóth Adél: „Ha valaki lát valakit a rozsföldeken…” – bepillantás a Vécsey Színpad előadásának próbafolyamatába
Simon Mária: A demokrácia és a szabályok (életjáték korhatár nélkül)
DRÁMAPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET:
Az élőkép – tradíció a XIX. század végéről (közreadja Trencsényi László)
Kilián István: Régi magyar drámák színjátszó versenye
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/2005 – különszám színjátszóknak
2005.k1.pdf
(helyzetgyakorlatoktól az előadásig)
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Vekerdy Tamás: Gyerekek, játékok (színház!) – Debrecen
Csáki Judit – Perényi Balázs: Párbeszéd – Debrecen után a gyermekszínjátszásról
Szakall Judit: A gyermekszínjátszásról: helyzetgyakorlatoktól a közös dramatizálásig
Harangi Mária: A zene fél siker
Uray Péter: Mozgásgyakorlat
Színház – kívülről és belülről. Néhány színházi nevelési projektről II. rész
Török László Dafti: „…benned a létra…” – napló a szabadszállási Lajtorja Csoport „műhelyéből”
Kőmíves Zoltán: Tíz királyfi és a kiskondás
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /2005 – különszám drámapedagógusoknak
2005.k2.pdf
(múltfeltáró beszélgetések)
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Kaposi László: Elszámolás a múlttal
BÁCSKAI MIHÁLY – beszélgetőtárs: Telegdy Balázs
ELŐD NÓRA – beszélgetőtárs: Glausius László
HOLLÓS JÓZSEF – beszélgetőtárs: Lipták Ildikó
KINSZKI JUDIT – beszélgetőtárs: Telegdy Balázs
KOVÁCS ANDRÁSNÉ – beszélgetőtárs: Kaposi László
PETKÓ JENŐ – beszélgetőtárs: Glausius László
RUDOLF OTTÓNÉ – beszélgetőtárs: Nyári Arnold
SZAKALL JUDIT – beszélgetőtárs: Takács Gábor
SZÉKELY ISTVÁN – beszélgetőtárs: Glausius László
TOLNAI MÁRIA – beszélgetőtárs: Püspöki Péter
TRENCSÉNYI LÁSZLÓ – beszélgetőtárs: Lipták Ildikó
VÁRADI ISTVÁN – beszélgetőtárs: Püspöki Péter
VÁRHIDI ATTILA – beszélgetőtárs: Nyári Arnold
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /31. (2006/1. sz.)
2006.1.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Szabó Ákosné, Gabnai Katalin, Kaposi László, Novák Géza Máté: In memoriam Szauder Erik
Bethlenfalvy Ádám: „A legtöbb gyerek nem tudja, hogy mire képes” – interjú Dorothy Heathcote-tal
Szakall Judit: Kérdések és dilemmák – az országos gyermekszínjátszó találkozó szervezésével kapcsolatban
Novák Géza Máté: Merre van a Makarenko utca? – az iskolai fenyítés kérdéséről egy drámatréning tapasztalatai alapján
Pocsuvalszki Aliz: Két drámaóra a Hódító Pelle alapján
Formán Boglárka: Cigányszerelem
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /32. (2006/2. sz.)
2006.2.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Telegdy Balázs: A tanítási dráma egy lehetséges tervezési stratégiája – gondolatkísérlet a tanítási dráma tervezési folyamatának racionalizálására
Kaposi László: Drámapedagógiai központ a Marczibányi téren
Kivonatos közlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság közgyűlési jegyzőkönyveiből
Vatai Éva: Játsszunk „külföldiül”!
Lukács Gabriella: Időzavar
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /2006 – különszám színjátszóknak
2006.k1.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Perényi Balázs, Sándor L. István, Takács Gábor, Tóth Zsuzsanna: XV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó – a regionális bemutatókról
Sándor L. István írása Honti György bevezetőjével: Szempontok a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó előadásainak elemzéséhez
Az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó gálaműsorára meghívott előadások
Vatai Éva: Francia Nyelvű Színjátszó Fesztivál, Pécs
Sebők Borbála és Kudella Magdolna: Országos Diákszínjátszó Találkozó, Dombóvár
Perényi Balázzsal beszélget Sebők Borbála: Megrajzolni egy női vonalat
A dombóvári találkozó zsűrijével beszélget Sebők Borbála és Kudella Magdolna: Mérték és emberség
Pap Gábor: Zenés műfajok a diákszínjátszásban
Az Országos Diákszínjátszó Találkozó díjazott előadásai
Jászay Tamás: Helyzetgyakorlatok
Árvácska. Móricz Zsigmond regényének felhasználásával az átiratot készítette Vidovszky György
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /2006 – különszám drámapedagógusoknak
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Bethlenfalvy Ádám: Zsák-álom
Szakall Judit: A rút kiskacsa
Körömi Gábor: Varázslómentő Szolgálat
Tóth Adél: Medvebundás
Zalavári András: Háttércsapat
Török László: Hírt vagy életet?
Wenczel Imre: Felderítők
Vatai Éva: A gyűlölet
Tegyi Tibor: Szabadulás?
Vági Eszter: Tenafly
Lukács László: Féltékenység
Püspöki Péter: Szarajevó
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /33. (2007/1. sz.)

2007.1.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Tóth Zsuzsanna: Debrecen, 2007 – dióhéjban, gólyalábbal, Lajtorjástul
Dolmány Mária, Telegdy Balázs: Színházi lecke
Kaposi László: Larry és mi
Larry Swartz–Kaposi László: Drámatémák
Sándor L. István: El a szövegtől (1. rész)
Vatai Éva: Színház? Jöjjön ő, ha kíváncsi rám!
Fehér Angéla–Kertész Ágnes: (Dráma) Játék határok nélkül
Lázár Péter: Adaptált óravázlat egy slágertémára
Kerekes Mónika: Vica
Leltár a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ 15 évéről

DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /34. (2007/2. sz.)
2007.2.pdf
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Bethlenfalvy Ádám – Vatai Éva: Ádám és Éva a Paradicsomban
Sándor L. István: Összművészet? IV. Gyermekszínházi Szemle, 2. rész
Spárta-Dráma – beszámolók
Telegdy Balázs: Tanár tervez, diák végez (kísérleti drámapedagógiai műhely)
Tegyi Tibor: Napló
Vatai Éva: Gyakoroltatás és készségszintű használat
Kis Tibor: Versek a gyermekszínpadon
Körömi Gábor: Tematikus vetélkedők, tábori játékok – közös ötletelés
Lukács Gabriella: A világ legdrágább nyakéke
Mészáros Beáta: A kékszakállú herceg vára
Bethlenfalvy Ádám: Elmélet – jutalom a nap végén
Drámafoglalkozások
Rusz Csilla: Szülői értekezletek szervezése másképpen
Kuklis Katalin: A szégyen

DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /2007 – különszám színjátszóknak
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
XVI. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó – a regionális bemutatókról –
Kaposi László, Perényi Balázs, Sándor L. István, Tóth Zsuzsanna
Az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó gálaműsorára meghívott előadások
Az biztos, hogy gyönyörűség volt velük dolgozni – Perényi Balázs – Sebők Borbála
Próba, minden délután – Tóth Zoltán – Sebők Borbála
Jegyzőkönyv: meghívott csoportok, díjazottak (ODT)
„Frissensült” – (válogatás a pécsi fesztiválon készült „gyorskritikákból”)
Az intellektuális kísérletező – Golden Dániel – Mészáros Zsolt
Az artisztikum finomságai a diákszínjátszásban – Vidovszky György – Mészáros Zsolt
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /2007 – különszám drámapedagógusoknak
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Nagy dobás
Impulzus-tábor
Kaposi László: Kakukkfészek (a színházi nevelés a bűnmegelőzés szolgálatában; drámafoglalkozásokra épülő tábori program 15-16 éveseknek)
Lipták Ildikó – Romankovics Edit: A legyek ura (tábori program 11-12 éveseknek)
Tanfolyam – mentorálás – szakmai műhely
„Tanár úr azt mondta” (visszatekintés képzések után)
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /35. (2008/1. sz.)
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Regős János, Sándor L. István-Szűcs Mónika, Tóth Zsuzsanna: Színházi lecke a Marczibányi téren
Golden Dániel: Tíz kérdés a színházi nevelésről
Geoff Gillham: A színházi nevelés értéke
Bethlenfalvy Ádám, Lipták Ildikó, Zöldi Blanka: Fogságban
Kuklis Katalin: A fórumszínház kérdez
Kaposi László: Az élet tanítható
MGP: Mezei Éva ünneplése
Debreczeni Tibor: Hétköznapok pedagógiája I. rész
Zalavári András: Rézakó
Tegyi Tibor: Hídon
Szabó Csilla: „Játszani és engedd”
Polgár Teréz: Mit és hogyan?
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /36. (2008/2. sz.)
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Tolnai Mária: Drámapedagógia a felsőoktatásban
Tájékoztató a Drámapedagógia a felsőoktatásban – helyzet- és jövőkép címmel tartott tanácskozásról
Wenczel Imre: Élménybeszámoló a VII. Nevelésügyi Kongresszusról
Debreczeni Tibor: Hétköznapok pedagógiája
Vatai Éva: Puzzle
Novák Géza Máté: Egy színházi nevelési projekt hatása tizenévesek értékorientációjára
Vatai Éva – Zöldi Blanka: POSzToltunk
Kunné Darók Anikó: Titkok játéka
Hajós Zsuzsa: „Értékekkel kísérletezünk…”
Kiss Zsuzsanna: Ellenállók
Török László (Dafti): „Hol a dráma?”
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /2008 – különszám színjátszóknak
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Tóth Zsuzsanna, Regős János, Szakall Judit, Kaposi József, Wenczel Imre, Kaposi László: A XVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és regionális bemutatóiról
Solténszky Tibor: Impressziók és emlékforgácsok
A XVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó gálaműsorára meghívott előadások
Lajos Sándor: Misi mókus és a lengyel himnusz
Sándor L. István: Kamasz körkép
Egyed Attila – Lajos Sándor: Csodálatos pillanatok
Nagykorúan (a XIX. Francia Színjátszó Fesztiválról)
Vatai Éva: Egyedül nem megy
Szentirmai László: Tárgyjáték
Tolnai Mária: Kaposvári biennálé
 
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /2008 – különszám drámapedagógusoknak
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Tintti Karppinen: „A boldogság mércéje”
Bethlenfalvy Ádám: Spontaneitás és színházi tudás – interjú Cecily O’Neillel
Előd Nóra: Beszámoló Cecily O’Neill mesterkurzusáról
Lipták Ildikó: Egy ír nő Angliából, közép-európai humorral
Cecily O’Neill drámamunkáiból (Bethlenfalvy Ádám és Mészáros Szofia fordításai)
Vatai Éva: Dráma és nyelvtanítás
Kaposi László: Beavatás a Trafóban
Wessely Anna: Beavatás
Lukács Gabriella: Moldvai történet
Ariane Mnouchkine–Fabienne Pascaud: A jelen művészete (részlet)

DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /37. (2009/1. sz.)
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Dolmány Mária: Leckemaraton
Králl Csaba: Ki mint tesz
Wenczel Imre: De mi lett Iszménével?
Körömi Gábor: Történelmi korszak tanítása drámával
Bense Mónika: Mátyás és Peti
Fivérek (részletek a foglalkozáshoz készült segédletből)
Zöldi Blanka – Hajnal Zsófia: Párhuzamos dolgozatok
Bethlenfalvy Ádám: Granice naše mašte
Bordásné Kovács Katalin – Bordás Borbála: A XVII. Dráma az Oktatásban Világkongresszusról
Wolfgang Schneider: A szerénységnek vége
Lannert István: A globális szimuláció
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /38. (2009/2. sz.)
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Fodor Mihálytól búcsúzunk (Kis Tibor, Pap Gábor, Hegedűs Jenő)
Debreczeni Tibor: Egy tanár naplójából (III. rész)
Kuklis Katalin: Dráma a magyarórán
Vatai Éva: Más nyelven szólva…
Dolmány Mária: Amikről szó esett (és amiről nem)
Bethlenfalvy Ádám: Közgyűlni jó!
„Randevú”-sorozat: Mozi (Reibli Zsófia fordítása)
Hajós Zsuzsa: Mohamaed – hintaszékből
Beavató (Honti György beszélget Trencsényi Lászlóval)
Vatai Éva: Noa Noa – az illatok szigetén
Jakabosné Kovács Judit: Az ölbeli játékok mint a művészeti nevelés csírái
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /2009 – különszám színjátszóknak
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
A XVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóiról:

Nyári Arnold: Kicsik és nagyok játéka
Perényi Balázs: Életes játékok
Sándor L. István: Képzeletbeli bejegyzések egy zsűritag naplójából
Szakall Judit: A legnagyobb probléma a gyerekek alapképzésében van
Kaposi László: Mi bajuk lehet az országos találkozóval?
A XVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó gálaműsorára meghívott előadások jegyzéke
Csikos Sándor: Záróbeszéd
Bakó Botond: „Nemcsak feladat, hivatás is!”
Kaposi László: Mesevilág Léván
Az Országos Diákszínjátszó Találkozó döntőjéről:
Gyombolai Gábor: Megteremtett lehetőségek
Hodászi Ádám: Szeretetteljes szigorúsággal (beszélgetés Bérczes Lászlóval)
Azonnali visszacsatolás (Endrődi-Mike Attila, Hodászi Ádám, Kelemen Kristóf, Somlyai Fanni, Szemessy Kinga, Tóth Viktória, Totobé Anita írásai)
Az országos döntőbe jutott társulatok minősítései és a díjazottak
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /2009 – különszám drámapedagógusoknak
A teljes szám letölthető.
TARTALOM
Dorothy Heathcote: Az aktív tanulás lehetséges keretei
Láng Rita: Sulihívogató – óvodások az iskolában
Telegdy Balázs: Gondolatkövetés
Bethlenfalvy Ádám: Európa Budapesten
Kaposi József: A színházi nevelésről a színészképzés kapcsán
Láng Rita: Adomány a dévai gyerekeknek – kicsit másként
Csabai Flóra: Arany tomahawk