Drámapedagógiai Magazin – 8. szám

1994.2.pdf
A melléklet kivételével a teljes szám letölthető.
TARTALOM
Falvay Károly: Népi gyermekjátékaink és a fejlesztő pedagógia
Trencsényi László: Művészeti nevelés és a pedagógiai reformok
Michel Fustier: A kreativitás gyakorlata (könyvismertetés és szemelvények)
Gesztesy Zsuzsa: Lengyel „import” pedagógia adaptálása a szentlőrinci művészeti nevelés programjába

Józsa Katalin: Dramatikus játszóház mint drámapedagógiai eszközök alkalmazására épülő foglalkozás-modell
D. Kósa Vilma: Több mint életmódtábor
Gabnai Katalin: Gyerekek fönt és lent
Samu Ágnes: Dráma, nevelés, kulturális értékek
Szauder Erik: Egy tanfolyam tanulságai
Lázár Péter: Geoff Gillham TIE-színészképző kurzusáról
Fabulya Lászlóné: Egy közép-kelet-európai project kialakulása
Debreczeni Tibor: Erdélyi főiskolások drámapedagógiai tanfolyama
Beszámolók
Folyóiratszemle
Melléklet
Debreczeni Tibor: A kiválasztott