Drámapedagógiai Magazin – 52. szám

25 éves a Drámapedagógiai Magazin
A teljes szám letölthető.
Lapunk e számának szerkesztője Trencsényi László
TARTALOM
Bevezető – Kaposi József
Egy kutatásról – Trencsényi László
A dráma helye a közoktatásban és a tanárképzésben – Eck Júlia
Statisztikai adatok – Szabó Zsófia
Drámapedagógusok az iskolában – Körömi Gábor
A drámapedagógia a közoktatás intézményrendszerében – Keresztúri József
Drámapedagógia iskolán kívül – Tóth Zsuzsanna
Drámaközponttól az intézménynélküliség felé: egy civil szervezet küzdelme a drámapedagógiáért – Kaposi László
A tanulmányokban felhasznált irodalom összesített jegyzéke
A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt, a Mondolat Iroda Kft. által kivitelezett, dr. Eck Júlia szakmai vezetésével megvalósított „A drámaoktatás helyzete a köznevelésben és a színházi nevelés a köznevelés eredményességéért” kutatási-fejlesztési feladat részeként létrejött tanulmányokból készült válogatás.
A Drámapedagógiai Magazin kiadója és a felelős szerkesztő köszönetét fejezi ki e lapszám szerzői közül mindazoknak, akik színvonalas írásukat ingyen vagy jelképes összegért bocsájtották rendelkezésünkre. Szerzőink ezzel hozzájárultak folyóiratunk 2015-ben történő megjelenéséhez.
Folyóiratunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.